محتوای آزمون sat چیست؟

محتوای آزمون sat به شرح زیر می باشد. آزمون sat شامل سه بخش می باشد. درک مطلب Reading – شامل 52 سوال می باشد و زمان پاسخگویی 65دقیقه است. نگارش Writing…

ادامه مطلب